فرش و صنايع دستي

 

احتراماْ، بدين وسيله باستحضار ميرساند ،چهارمين نمايشگاه بين المللي فرش كويت از تاريخ 3 الي 12 دسمبر 2009 مطابق با 12 الي 21 آذر ماه سالجاري در سالن شماره 4  مركز نمايشگاههاي بين المللي كويت – مشرف  برگزار ميگردد.لذا با توجه به سابقه، شهرت و مقبوليت فرشهاي ايراني در جهان و كشورهاي منطقه و همچنين حضور بسيار موفق شركتهاي ايراني در نمايشگاههاي سالهاي گذشته , اين شركت با اخذ مجوز از سازمان محترم توسعه تجارت ايران اقدام به تخصيص بخشي از اين نمايشگاه جهت تداوم حضور در اين بازار و ارائه توانمنديهاي كشورمان با حضور شركتها ، توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف و صنايع دستي ايران نموده و بدين منظور از آن شركت محترم جهت مشاركت فعال در اين نمايشگاه دعوت مي‌نمايد.اطلا عات و شرايط شركت در نمايشگاه :       1.         هزينه  اجاره هر متر مربع غرفه 150 دلار آمريكا و حداقل متراژ درخواستي 24 مترمربع (4 *6) (3600 دلار )  ميباشد .       2.         هزينه اخذ ويزا براي هر نفر 100 دلار آمريكا و بازا هر غرفه 24 متر مربعي حداكثر 4 ويزا اخذ ميگردد.       3.         مسئوليت حمل كالا بعهده شركت كننده ميباشد.       4.         آخرين مهلت ارسال تقاضاي مشاركت ، واريز وجه و عقد قرارداد تا پايان روز 30/8/88 ميباشد.       5.         آخرين مهلت تحويل مدارك جهت اخذ ويزا تا پايان روز 10/9/88 ميباشد.لطفاً در صورت نياز به اطلاعات بيشتر و جهت ثبت نام ،با دفتر اين شركت نماينده مركز نمايشگا ههاي بين المللي كويت در ايران با مشخصات ذيل تماس حاصل فرمائيد:شركت نمايشگاهي و بازرگاني آرمان سامان – تهران كد پستي 16139-خيابان شريعتي ، باغ صبا، جنب سينما ايران – شماره 439 – صندوق پستي 363-15655 ، تلفن 10-77641201 ، فاكس 77604668 - 77501458سايت اينترنتي : www. armansaman .com پست الكترونيكي:info @ armansaman . com

 

09:17:41 - ۱۳۸۸ دوشنبه ۱۸ خرداد