شرکت آرمان سامان

نماینده انحصاری مركز نمایشگاههای  بین المللی كویت در ایران

سابقه برگزاری بیش از 60 نمایشگاه اختصاصی و بین المللی در كشورهای مختلف دنیا در طول 15 سال گذشته