تاريخچه برگزاري نمايشگاههاي بين المللي و اختصاصي توسط شركت آرمان سامان

ردیف عنوان زمان برگزاری جزئیات
1 نمايشگاه مواد غذايي رمضان وظروف منزل كويت ( 26 تیر الي 7 مرداد ماه 1390) مشاهده
2 نمايشگاه بين المللي تجاري كويت ( 4 الي 12 خرداد 1390 ) مشاهده
3 چهارمين نمايشگاه و کنفرانس بين المللي ، تخصصي دو سالانه انرژي و پتروشيمي كويت 2011 مشاهده
4 نمايشگاه بين المللي فرش قطر ( 21 الي 24 اسفند 1389) نمايشگاه بين المللي فرش قطر ( 21 الي 24 اسفند 1389) مشاهده
5 نمايشگاه فروش پاييزه عمان - مسقط -4 الي 13 فروردين 1389 4 الي 13 فروردين 1389 مشاهده
6 برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی بازرگانی در کویت مشاهده
7 نمایشگاه کارناوال تابستانی کویت 1388/4/20-4/4 مشاهده
8 نمايشگاه موادغذايي رمضان  کویت 1388/5/30-5/19 مشاهده
9 نمايشگاه خانواده 1388/5/29-5/20 مشاهده
10 نمايشگاه بين المللي لوازم منزل كويت 1388/5/30-5/20 مشاهده
11 نمايشگاه عید رمضان  کویت 1388/6/30-6/21 مشاهده
12 فرش و صنايع دستي 1388/9/21-9/12 مشاهده
13 نمايشگاه بين المللي انرژي و پتروشيمي و كنفرانس 1388/7/16-7/14 مشاهده
14 نمايشگاه هدايا 1388/8/9-7/30 مشاهده
15 نمایشگاه بین المللی ساختمان و آب کویت  1388/8/16-8/10 مشاهده
16 فروش پائيزه كويت 1388/10/12-10/2 مشاهده
17 نمايشگاه بين المللي تجاري كويت 1388/3/9-2/31 مشاهده
18 نمایشگاه بین المللی دنياي جهانگردی کویت 1388/3/9-3/5 مشاهده
19 شارجه ، امارات متحده عربي ، بين المللي آبان 1369 مشاهده
20 مسقط ، عمان ، بين المللي فروردين 1370 مشاهده
21 كامپالا ، اوگاندا ، اختصاصي شهريور 1370 مشاهده
22 منامه ، بحرين ، بين المللي آذر 1370 مشاهده
23 مسقط ، عمان ، بين المللي فروردين 1371 مشاهده
24 صنعا ، يمن ، اختصاصي شهريور 1371 مشاهده
25 شارجه ، امارات متحده عربي ، بين المللي آذر 1371 مشاهده
26 نايروبي ، كنيا ، اختصاصي اسفند 1371 مشاهده
27 تاشكند ، ازبكستان ، اختصاصي مرداد 1372 مشاهده
28 تسالونيكي ، يونان ، بين المللي شهريور 1372 مشاهده
29 بارسلون ، اسپانيا ، بين المللي مهر 1372 مشاهده
30 بيشكك ، قرقيزستان ، اختصاصي آبان 1372 مشاهده
31 نايروبي ، كنيا ، اختصاصي دي 1372 مشاهده
32 ليبرويل ، گابن ، بين المللي ارديبهشت 1373 مشاهده
33 كازابلانكا ، مغرب ( مراكش ) ، اختصاصي خرداد 1373 مشاهده
34 بندر سري باگوان ، برونئي دارالسلام ، بين المللي مرداد 1373 مشاهده
35 بيشكك ، قرقيزستان ، اختصاصي شهريور 1373 مشاهده
36 مينسك ، بلاروس ، اختصاصي آبان 1373 مشاهده
37 كلمبو ، سريلانكا ، اختصاصي آذر 1373 مشاهده
38 كلمبو ، سريلانكا ، اختصاصي آذر 1373 مشاهده
39 صنعا ، يمن ، اختصاصي دي 1373 مشاهده
40 بيشكك ، قرقيزستان ، اختصاصي ارديبهشت 1374 مشاهده
41 صنعا ، يمن ، اختصاصي شهريور 1374 مشاهده
42 كلمبو ، سريلانكا ، اختصاصي آذر 1374 مشاهده
43 بيشكك ، قرقيزستان ، اختصاصي ارديبهشت 1375 مشاهده
44 صنعا ، يمن ، اختصاصي شهريور 1375 مشاهده
45 كويت ، كويت ، اختصاصي دي 1357 مشاهده
46 دوشنبه ، تاجيكستان ، اختصاصي اسفند 1375 مشاهده
47 كلمبو ، سريلانكا ، اختصاصي ارديبهشت 1376 مشاهده
48 صنعا ، يمن ، اختصاصي شهريور 1376 مشاهده
49 بيشكك ، قرقيزستان ، اكو آبان 1376 مشاهده
50 كويت ، كويت ، اختصاصي دي 1375 مشاهده
51 كويت ، كويت ، اختصاصي اسفند 1376 مشاهده
52 كويت ، كويت ، اختصاصي آذر ماه 1377 مشاهده
53 كويت ، كويت ، اختصاصي آبان ماه 1378 مشاهده
54 كويت ، كويت ، بين المللي ارديبهشت 1376 مشاهده
55 كويت ، كويت ، بين المللي ارديبهشت 1380 مشاهده
56 فزافستان ، آلماتي ، اختصاصي مرداد 1380 مشاهده
57 كويت ، كويت ، اختصاصي آبان 1380 مشاهده
58 كويت ، كويت ، بين المللي موادغذايي آبان 1380 مشاهده
59 كويت ، كويت ، بين المللي لوازم منزل آبان 1380 مشاهده
60 كويت ، كويت ، بين المللي نفت 1380 مشاهده
61 كويت ، كويت ، بين المللي بازرگاني 1381 مشاهده
62 كويت ، كويت ، بين المللي لوازم منزل 1381 مشاهده
63 كويت ، كويت ، بين المللي جهانگردي و توريست 1381 مشاهده
64 كويت ، كويت ، بين المللي آب و ساختمان كويت 1381 مشاهده
65 كويت ، كويت ، بين المللي مواد غذايي 1382 مشاهده
66 كويت ، كويت ، بين المللي جهانگردي و توريست 1382 مشاهده
67 كويت ، كويت ، بين المللي بازسازي عراق 1382 مشاهده
68 كويت ، كويت ، بين المللي ساختمان كويت 1382 مشاهده
69 كويت ، كويت ، بين المللي جهانگردي و توريست 1383 مشاهده
70 كويت ، كويت ، بين المللي فروش فوريه كويت ( همراه با فروش) اسفند 1383 مشاهده
71 كويت ، كويت ، بين المللي پزشكي كويت  اسفند 1383 مشاهده
72 كويت ، كويت ، بين المللي تجاري كويت فروردين 1384 مشاهده
73 كويت ، كويت ، بين المللي جهانگردي و توريست فروردين 1384 مشاهده
74 كويت ، كويت ، بین المللی ساختمان کویت آذر 1384 مشاهده
75 كويت ، كويت ، بين المللي فروش فوريه كويت ( همراه با فروش) اسفند 1384 مشاهده
76 كويت ، كويت ، بین المللی فرش و صنایع دستی بهمن 1384 مشاهده
77 كويت ، كويت ، بین المللی جهانگردی و توریست 2006 اردیبهشت 1385 مشاهده
78 كويت ، كويت ، بين المللي مواى غذايي 2006 شهريور 1385 مشاهده
79 كويت ، كويت ، بين المللي خانواده   - هلال احمر كويت شهريور 1385 مشاهده
80 مسقط ، عمان ، بين المللي مهر1369 مشاهده
81 نمايشگاه عید رمضان کویت بیست و هشت شهریور الی هفتم مهر 1387 مشاهده
82 فروش پائیزه کویت دوم آبان الی یازدهم آبان 1387 مشاهده
83 فروش و صنایع دستی شانزده آبان الی بیست پنجم آبان 1387 مشاهده
84 نمایشگاه امنیت و حفاظت کویت نوزدهم آبان الی بیست یکم آبا 1387 مشاهده
85 نمایشگاه بین المللی ساختمان و آب کویت دوم آذر الی هشتم آذر 1387 مشاهده
86 نمایشگاه مد زمستانی پنجم آذر چهاردهم آذر 1387 مشاهده
87 نمایشگاه هدایا پنجم دی الی چهاردهم دی 1387 مشاهده
88 نمایشگاه فروش فوریه ( بهاره ) سی بهمن الی 9 اسفند 1387 مشاهده
89 نمايشگاه بين المللي گردشگري كويت با مشاركت ايران گشايش يافت. مشاهده
90 با حضور شركت‏هاي ايراني برگزار مي‏شود:نمايشگاه فرصت‏هاي سرمايه گذاري در كويت مشاهده
91 نمايشگاه بين‌المللي هنرهاي اسلامي در كويت گشايش يافت مشاهده